نویسنده = فریبا کریمی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین شرایط زمینه‌ای در راستای توسعه کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 267-284

حسن نادعلی‌پورپلکی؛ فریبا کریمی؛ محمدعلی نادی


2. ارائه الگوی رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارتقای مدیریت در این دانشگاه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 32-58

علی‌اکبر پیرزاد؛ رضا ساکی؛ فریبا کریمی


3. تدوین مدل مفهومی دانشگاه مستقل بر اساس مطالعه دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 107-120

محسن خسروی؛ محبوبه‌السادات فدوی؛ فریبا کریمی