نویسنده = اصغر شریفی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی مولفه‌های موثر بر عدالت آموزشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 217-232

رضا محمدزاده اول؛ فردوس یادگاری؛ علی‌اصغر شریفی


3. طراحی مدلی جهت توسعه معنویت در سازمان آموزشی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 247-260

عقیل منصوری لطفعلی؛ محمدنقی ایمانی؛ علی‌اصغر شریفی