نویسنده = بدری شاه‌طالبی حسین‌آبادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مولفه‌های موثر بر رشد حرفه‌ای معلمان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 167-181

محمدحسین غلامی نوقاب؛ هادی پورشافعی؛ بدری شاه‌طالبی حسین‌آبادی


2. شناسایی مولفه‌های امنیت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه مدلی جهت ارتقای آن

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 285-303

ابراهیم نظری؛ بدری شاه‌طالبی حسین‌آبادی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی