نویسنده = سیده معصومه عصایی
تعداد مقالات: 1
1. نقش آموزش صلح در مسئولیت پذیری و مهارت خودبازداری دانش آموزان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 247-266

اسماعیل کاظم پور؛ مریم باباپور؛ خلیل غفاری؛ سیده معصومه عصایی