نویسنده = جهانبخش رحمانی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مفهوم برنامه درسی دگرگون‌شونده به منظور نقادی نظام برنامه درسی آموزش و پرورش ایران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 203-225

احمد فولادی؛ جهانبخش رحمانی؛ نرگس کشتی‌آرای