نویسنده = مجید اشرفی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی کارآفرینی فناورانه در مدارس استان گلستان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 23-46

وحیده مزیدی؛ علیرضا مقدسی؛ روح الله سمیعی؛ مجید اشرفی


2. طراحی الگوی شهرداری کارآفرین با محوریت آموزش گردشگری و نقش میانجی سرمایه اجتماعی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 131-147

محمد ابراهیم جرجانی؛ مجید اشرفی؛ سید محمد رضا حسینی؛ محمود رضا چراغعلی