نویسنده = فاطمه حسن‌زاده کفشگرکلایی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه سناریوهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس در استان مازندران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 57-76

فاطمه حسن‌زاده کفشگرکلایی؛ عبدالله علی اسماعیلی؛ وحید فلاح