نویسنده = عبدالرحیم نوه ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. نشانگرهای اخلاقی مدیران آموزش عالی با رویکرد کیفی مبتنی برتحلیل محتوا

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 87-109

علیرضا مطلبی فرد؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ لیلا لطفی؛ هدیه محبت


2. ارزیابی علمی -کاربردی استان مرکزی با استفاده از الگوی تعالی سازمانی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 149-165

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ سمیه حمصی