نویسنده = نادر سلیمانی
تعداد مقالات: 8
5. بررسی وضعیت موجود صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرمسار

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 83-98

حمید شفیع زاده؛ نادر سلیمانی؛ مریم شوریایی


8. بررسی وضعیت موجود و ارائه مدل مطلوب کار راهه شغلی برای معلمان در مدارس متوسطه استان سمنان

دوره 4، شماره 3، مهر 1389، صفحه 87-104

ناصر عباس زاده؛ نادر سلیمانی؛ زهرا یوردخانی