نویسنده = اسماعیل کاظم پور
تعداد مقالات: 4
1. نقش آموزش صلح در مسئولیت پذیری و مهارت خودبازداری دانش آموزان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 247-266

اسماعیل کاظم پور؛ مریم باباپور؛ خلیل غفاری؛ سیده معصومه عصایی


2. تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر مسئولیت پذیری دانش آموزان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 111-125

اسماعیل کاظم پور؛ ندا قدیری؛ سهیلا اسلامی


3. ارائه مدلی برای ارزیابی عدالت آموزشی در آموزش متوسطه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 65-76

اسماعیل کاظم پور؛ ارکیده افتخاری


4. تاثیر روش یادگیری مشارکتی در رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 87-106

خلیل غفاری؛ اسماعیل کاظم پور