نویسنده = حسین باقری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش با اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 29-48

مرضیه رضایی کلانتری؛ حسین باقری؛ سمیه شعبانی