نویسنده = علی یزد خواستی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه سبک های یاد گیری و مها رت های حل مساله در دانشچویان دانشگاه کاشان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 149-164

علی یزد خواستی؛ سید احمد مدنی؛ راضیه سادات آمیری


2. بررسی رابطه بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس عادی و استثنایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 133-150

علی یزد خواستی؛ حمید رحیمی؛ هاجر حسن آقایی