نویسنده = رضا ساکی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین مدیران دبیرستانهای شهرستان ورامین

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 67-82

منیره رضایی؛ سید محمود طباطبایی؛ رضا ساکی