نویسنده = یاسین سعیدی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر بخشی مدارس دولتی و غیر انتفایی ابتدایی شهر قزوین

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 47-49

اکبر حسن پور؛ مریم محمد خانلو؛ یاسین سعیدی