نویسنده = عادل زاهد بابلان
تعداد مقالات: 3
1. الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای مدیریت منابع یاد گیری با یاد گیری ریاضی دانش آموزان متوسط

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 23-38

محمد مهدی بابایی منقاری؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه


2. رابطه سبک مدیریت کلاس و انگیزه پیشرفت با یادگیری خود گردان دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مرند

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 21-33

مریم اشجاری؛ عادل زاهد بابلان؛ علی رضایی شریف


3. رابطه بین اهبردهای مدیریت تعارض ومهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 79-99

ابراهیم شاکری زنگیر؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا