نویسنده = محمد فرزانه
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 83-95

محمد فرزانه؛ جواد پور کریم؛ میترا نوروزی


2. بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای با دلبستگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان شیروان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-137

محمد فرزانه؛ مظفرالدین واعظی؛ کیوان مرادی؛ احمد ملکی پور