نویسنده = مظفرالدین واعظی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی میزان سلامت روانی و ارتباط آن با منابع قدرت در مدیران مدارس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 119-133

مظفرالدین واعظی؛ مجتبی حاج خزیمه


3. بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای با دلبستگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان شیروان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-137

محمد فرزانه؛ مظفرالدین واعظی؛ کیوان مرادی؛ احمد ملکی پور