نویسنده = سجاد قارلقی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان پژوهش مؤسسات آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه تهران)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 95-115

سجاد قارلقی؛ جواد پور کریمی؛ سید محمد میر کمالی