نویسنده = عباس قلتاش
تعداد مقالات: 2
1. رابطه سبک های رهبری مدیران با رفتار شهروند سازمانی معلمان در مدارس متوسطه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 101-110

عباس قلتاش؛ مسلم صالحی؛ فاطمه زارعی؛ صدیقه محمد جانی؛ زینب سلطان صدوقی


2. رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و شادکامی مدیران مدارس شهر مرودشت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 117-135

عباس قلتاش؛ مسلم صالحی؛ سمیه بهمنی