نویسنده = عباس عباس پور
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثر بخشی کارت امتیازی متوازن

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 63-75

فرزانه سلیمانی؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان