نویسنده = رضا محمد زاده
تعداد مقالات: 1
1. نقش سبک‌های مدیریت تعارض در پیش‌بینی روحیه‌ معلمان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-72

میر محمد سیدعباس زاده؛ رضا محمد زاده؛ احسان عظیم پور