نویسنده = شراره هاشم نیا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سواد برنامه ریزی درسی معلمان بر عملکرد شغلی آنان در مدارس راهنمایی شهرستان کرج

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 129-148

شراره هاشم نیا؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ شهرام هاشم نیا