نویسنده = پریوش جعفری
تعداد مقالات: 4
1. نقش انجمن های دانشجویی در بالندگی رهبری دانشجویان دختر و پسر

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 25-46

مژگان امیریان زاده؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان


2. بررسی وضعیت بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی منطقه 8

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 95-114

نادر قلی قورچیان؛ مصطفی اجتهادی؛ پریوش جعفری؛ حمید شفیع زاده


3. ارائه مدلی برای نشاط و شادی در مدارس ابتدایی شهر تهران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 9-32

پریوش جعفری؛ فاطمه طالب زاده