نویسنده = رسول داودی
تعداد مقالات: 2
1. مدل مناسب نظام تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-148

لطف الله سمندری؛ محمد رضا کرمی پور؛ رسول داودی؛ نقی کمالی


2. بررسی مهارت های هیجانی دانشجو - معلمان و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 9-28

رسول داودی؛ محبوبه شکرالهی