نویسنده = زهره سعادتمند
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تناسب آموزش های فنی و حرفه ای با عناصر برنامه ریزی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 81-100

شهاب الدین عبدالهی؛ زهره سعادتمند