نویسنده = محسن گل پرور
تعداد مقالات: 2
2. رابطه فداکاری و خودکامگی مدیران با تعهد معلمان با توجه به نقش عدالت سازمانی

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 103-118

محسن گل پرور؛ پروین دخت رفیع زاده