نویسنده = حسین بدیعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت در میزان توانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 9-22

یحیی اسلامی؛ تهمورث نوروزی؛ حسین بدیعی