نویسنده = مریم افضل خانی
تعداد مقالات: 3
1. فرهنگ آموزش عمل اجتماعی - فرهنگی و نقش آن بر توسعه آموزش مجازی ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 145-164

وحیده علی پور؛ مریم افضل خانی


2. امکان سنجی استقرار نظام آموزش مجازی در مدارس متوسطه استان سمنان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 9-30

مریم افضل خانی؛ مهدی شریعتمداری؛ ملیحه ادیبی