نویسنده = فریده آرزومندی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 25-50

محمد حسن پرداختچی؛ غلامعلی احمدی؛ فریده آرزومندی