نویسنده = امیر حسین محمد داودی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی ابعاد و مولفه های رهبری اصیل در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 43-61

امید آراد؛ امیر حسین محمد داودی؛ علی تقی پورظهیر


2. طراحی مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 161-186

فرشته وثوق؛ غلامعلی احمدی؛ امیر حسین محمد داودی؛ نرگس حسن مرادی


3. بررسی مولفه های اصلی آموزش بزرگسالان به منظور ارائه مدل مناسب درکشور

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 9-32

عیسی ابراهیم زاده؛ امیر حسین محمد داودی