نویسنده = سید احمد هاشمی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگوی برنامه درسی مدیریت اقتصاد خانواده در دوره متوسطه دوم

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 103-125

سعیده طاهری طیبی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشین چی


2. طراحی الگوی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 25-39

جمشید امیدی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی