نویسنده = مریم تمدنی جهرمی
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی طرحواره درمانی بر زورگویی سایبری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 9-22

عفت آی؛ ولی مهدی‌نژاد؛ حسین جناآبادی


2. شناسایی عوامل موثر بر نهادینه‌کردن آموزش و پرورش معنوی در مدارس ابتدایی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 89-106

مریم تمدنی جهرمی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مهدی کلانتری


4. بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر توسعه سازمانی (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 41-54

علی جوکار؛ وحید فلاح؛ سعید صفاریان