نویسنده = سولماز زادرحیمی
تعداد مقالات: 2
2. ارائه مدلی برای یادگیری از اشتباه‌ها در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 115-127

فریبا عزیززاده؛ حمیدرضا بهرامی؛ علی شیروانی؛ مهدی نفر