نویسنده = نفیسه رفیعی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدلی برای محتواهای آموزش کارآفرینی رشته‌های علوم انسانی در آموزش عالی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 133-152

نفیسه رفیعی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ نرگس کشتی‌آرای


2. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی و خوش‌بینی تحصیلی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-104

میثم رادفر؛ رضیه غضبان‌زاده؛ منا هنرمند دربادام؛ محبوبه موسوی