نویسنده = محمد رضا سلیمانی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت مدارس شهرستان مرند براساس مؤلفه‌های مدارس امن

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 59-69

رقیه علیمحمدی؛ محمد رضا سلیمانی