نویسنده = پریوش جعفری
تعداد مقالات: 4
1. ارائه مدلی برای ارتقای نقش دانشگاه‌ها در توسعه پایدار

دوره 15، شماره 1، بهار 1400، صفحه 97-136

سید حسن موسوی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری


2. شناسایی و رتبه بندی سازکارهای اجرایی رهبری دانشگاهی مبتنی بر کوانتوم: رویکرد ویکور فازی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 103-129

حمیدرضا کمالی اردکانی؛ کامران محمدخانی؛ پریوش جعفری


3. ارائه چهارچوبی برای ارتقای سواد اخلاقی دانش آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 65-80

نفیسه قاسمی زرگر؛ پریوش جعفری؛ فاطمه احمدی