نویسنده = عباس خورشیدی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 21-1

محمد بختیاری؛ لطف الله عباسی؛ فرشته کردستانی؛ عباس خورشیدی


2. الگوی مدیریت سازمان‌های آموزشی مردم‌نهاد (حوزه مدرسه سازی)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 101-124

علیرضا عراقیه؛ سیدعلی محبوب؛ عباس خورشیدی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ سعید مرادی