نویسنده = فاطمه یزدانی
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل محتوای کتاب درسی پیام‌های آسمان دوره متوسطه اول از منظر توجه به شایستگی‌های پایه اخلاقی برنامه‌درسی ملی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 199-214

علی عباسپور؛ علیرضا عصاره؛ مهدی ‌سبحانی‌نژاد؛ قدسی احقر


3. ارائه الگویی برای تربیت شهروند حرفه‌ای در آموزش و پرورش ابتدایی کشور

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 241-255

فاطمه یزدانی؛ اصغر شریفی؛ محمد نقی ایمانی