نویسنده = معصومه سادات سعیدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش مدیریت دانش بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه موردی)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 199-216

علیرضا قربانی؛ قنبر امیرنژاد


2. بررسی جایگاه اخلاق حرفه‌ای کارکنان و ارائه الگوی مطلوب توسعه آن

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 107-124

معصومه سادات سعیدی؛ علیرضا فقیهی؛ محمد سیفی؛ فاِیزه ناطقی