نویسنده = کیومرث نیاز آذری
تعداد مقالات: 4
1. طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد شرکت های دانش بنیان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 193-214

معصومه محمدابادی؛ کیومرث نیاز آذری؛ نگین جباری


2. شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد تجاری‌سازی دانش در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 243-259

سیدسینا منتظر؛ کیومرث نیاز آذری؛ ترانه عنایتی


3. بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدیران دانشگاه‌های استان گلستان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-23

کامبیز اسماعیل نیا شیروانی؛ کیومرث نیاز آذری؛ مریم تقوایی یزدی


4. طراحی مدل شفافیت سازمانی به منظور توانمندسازی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 145-158

حسنا کاشف؛ مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث نیاز آذری