نویسنده = اسداله مهرآرا
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و ارزیابی مدل آموزش سبز با تکیه بر توسعه پایدار با استفاده از تکنیک دیمتل- دالالا

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 37-49

مجتبی طبری؛ اسداله مهرآرا؛ محمدرضا باقرزاده؛ عزت الله بالویی جامخانه؛ محسن یحیی پور


2. ارزیابی عوامل مؤثر بر اجرایی شدن نظام مدیریت دانش

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 75-89

لیدا رجبی سنگتراشانی؛ اسداله مهرآرا