نویسنده = مهدیه ابوالقاسمی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس مولفه‌های برنامه‌درسی زایس در دوره دوم متوسطه

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 45-58

سیاوش انگورج تقوی؛ عزت‌اله نادری؛ مریم سیف‌نراقی؛ قدسی احقر


2. ارائه مدلی برای توسعه مثبت‌گرایی در مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 75-87

فاطمه تقی‌زاده قصبه؛ محمدعلی حسینی؛ نادرقلی قورچیان


3. شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای چابکی سازمانی ادارات آموزش و پرورش کشور در یک مدل فرایندی

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 9-29

مهدیه ابوالقاسمی؛ علی‌اصغر شریفی؛ محمدنقی ایمانی