نویسنده = قدسی احقر
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل محتوای کتاب درسی پیام‌های آسمان دوره متوسطه اول از منظر توجه به شایستگی‌های پایه اخلاقی برنامه‌درسی ملی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 199-214

علی عباسپور؛ علیرضا عصاره؛ مهدی ‌سبحانی‌نژاد؛ قدسی احقر


2. طراحی چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس مولفه‌های برنامه‌درسی زایس در دوره دوم متوسطه

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-58

سیاوش انگورج تقوی؛ عزت‌اله نادری؛ مریم سیف‌نراقی؛ قدسی احقر


3. تاثیر سلامت سازمانی بر شایستگی اخلاقی کارکنان (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 131-155

حسین دزفولی؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر


5. طراحی الگو و اعتباربخشی بالندگی سازمانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 225-241

حسن کاظمی کیا؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر