نویسنده = قدسی احقر
تعداد مقالات: 5
1. طراحی چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس مولفه‌های برنامه‌درسی زایس در دوره دوم متوسطه

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-58

سیاوش انگورج تقوی؛ عزت‌اله نادری؛ مریم سیف‌نراقی؛ قدسی احقر


2. تحلیل محتوای کتاب درسی پیام‌های آسمان دوره متوسطه اول از منظر توجه به شایستگی‌های پایه اخلاقی برنامه‌درسی ملی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 199-214

علی عباسپور؛ علیرضا عصاره؛ مهدی ‌سبحانی‌نژاد؛ قدسی احقر


3. تاثیر سلامت سازمانی بر شایستگی اخلاقی کارکنان (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 131-155

حسین دزفولی؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر


5. طراحی الگو و اعتباربخشی بالندگی سازمانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 225-241

حسن کاظمی کیا؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر