نویسنده = حسن کاظمی کیا
تعداد مقالات: 2
1. تدوین مدل مفهومی دانشگاه مستقل بر اساس مطالعه دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 107-120

محسن خسروی؛ محبوبه‌السادات فدوی؛ فریبا کریمی


2. طراحی الگو و اعتباربخشی بالندگی سازمانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 225-241

حسن کاظمی کیا؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر