کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی الگوی شهرداری کارآفرین با محوریت آموزش گردشگری و نقش میانجی سرمایه اجتماعی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 131-147

محمد ابراهیم جرجانی؛ مجید اشرفی؛ سید محمد رضا حسینی؛ محمود رضا چراغعلی


4. رابطه رهبری موثق با عملکرد اعضای هیأت علمی: نقش میانجی سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-73

جعفر ترک زاده؛ نیره حسینی؛ سودابه حسن زاده بارانی