کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
تعداد مقالات: 3
1. فراتحلیل عوامل همبسته با تعهد هنجاری معلمان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 69-86

رامین غریب زاده؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه


2. نقش ویژگی‌های شغل در دلبستگی شغلی و تعهد‌ سازمانی در دانشگاه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 135-153

پیمان یار محمد زاده؛ ایوب فیضی


3. رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان مراغه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 131-144

راحله وکیلی؛ صادق ملکی آوارسین؛ تقی زوار