کلیدواژه‌ها = منابع انسانی
تعداد مقالات: 5
1. طراحی و اعتباریابی الگوی جذب، بهسازی و نگهداری معلمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 127-153

مریم نوبهارى؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمى؛ احمد زنده دل


2. شناسایی مولفه های جامع منابع انسانی بر اساس استاندارد ISO34000

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 115-132

شیرین دانایی؛ داود قرونه؛ مسلم چرایین؛ احمد اکبری


3. نقش عوامل سازمانی در توسعه منابع انسانی در سازمان سما

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 121-130

سهیلا خورشیدی؛ معصومه اولادیان؛ سیدرسول حسینی


4. مدل‌یابی چابک‌سازی منابع انسانی بر اساس رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-108

ناهید خدابنده؛ نبی اله محمدی؛ هما درودی؛ علی منصوری