کلیدواژه‌ها = تربیت
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل فرایند تربیت رهبری خدمتگزار بر اساس رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 77-94

جواد حیدریان؛ علیرضا چناری؛ کوروش پارسا معین


2. ارائه الگویی برای تربیت شهروند حرفه‌ای در آموزش و پرورش ابتدایی کشور

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 241-255

فاطمه یزدانی؛ اصغر شریفی؛ محمد نقی ایمانی