کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل عوامل همبسته با تعهد هنجاری معلمان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 69-86

رامین غریب زاده؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه


2. فراتحلیل رابطه تفکر انتقادی با شاخص‌های پیشرفت تحصیلی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 43-62

سالار عبدالملکی؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید