کلیدواژه‌ها = مدیران
تعداد مقالات: 9
1. شناسایی و تدوین مولفه‌های موثر بر مدل شایستگی مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-23

بیت‌اله ابراهیم‌زاده؛ فتاح ناظم


2. ارائه الگوی رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارتقای مدیریت در این دانشگاه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 32-58

علی‌اکبر پیرزاد؛ رضا ساکی؛ فریبا کریمی


3. ارائه مدلی برای توسعه مثبت‌گرایی در مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 75-87

فاطمه تقی‌زاده قصبه؛ محمدعلی حسینی؛ نادرقلی قورچیان


4. تاثیر سلامت سازمانی بر شایستگی اخلاقی کارکنان (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 131-155

حسین دزفولی؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر


6. شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های تفکر استراتژیک در مدیران آموزش و پرورش استان مازندران

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-39

پروین اسدپور؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ وحید فلاح


7. بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر توسعه سازمانی (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 41-54

علی جوکار؛ وحید فلاح؛ سعید صفاریان


8. ارائه مدلی برای یادگیری از اشتباه‌ها در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 115-127

فریبا عزیززاده؛ حمیدرضا بهرامی؛ علی شیروانی؛ مهدی نفر


9. رابطۀ خلاقیت مدیران با مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی ومتوسطه شهرستان اراک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 87-106

ایمان کریمی؛ سیروس قنبری؛ محمدرضا اردلان؛ امیر میری